Agro Peletky

 

Agropelety jsou palivo patřící do kategorie biomasa s výhřevností na úrovni uhlí. Jsou preferované pro svůj výrazně menší objem (až 10x) oproti surové biomase. Jsou vyráběny pouze z přírodních materiálů bez příměsí, kde pojivem je přírodní organická sloučenina ,,lignin“ obsažená v každé rostlině.

Agropeletky se mohou používat ve standardních kotlích jako doplněk uhlí. Nejlepší je však využití v kotlích s automatizovaným provozem a řízeným spalováním, kde účinnost hoření dosahuje až 90 %. Výhřevnost je podobná jako je výhřevnost hnědého uhlí, cena je velmi blízká uhlí (dle kvality, typu balení, dopravy, apod.).

 

 

 

 

Srovnání Agropelet a hnědého uhlí:

  

 

Agropelety

Hnědé uhlí

Obsah síry

0,12 %

2-3 %

Výhřevnost

12-18 MJ/kg

12-17 MJ/kg

Měrná hmotnost sypká

500 kg/m3

600 kg/m3

Obsah popela

3-7 %

10-30 %

 

 

 

Graf nákladů na vytápění kalkuluje s cenami z roku 2013, od té doby se cena uhlí ještě více zvedla. V současné době se 1q hnědého uhlí prodává za 340kč.