Tabulka výhřevností paliv

 

Výhřevnost paliv

Druh paliva

Obsah vody

Výhřevnost

[kg/m3]=[kg/plm]

[kg/prm]

[kg/prms]

 

[%]

[MJ/kg]

 

 

 

Dřevo obecně

20

14,23

670

469

275

Listnaté dřevo

15

14,605

678

475

278

Listnaté dřevo

50

7,585

1130

791

463

Jehličnaté dřevo

15

15,584

486

340

199

Jehličnaté dřevo

50

8,161

810

567

332

Polena (měkké dřevo)

0

18,56

 

355

 

Polena (měkké dřevo)

10

16,4

 

375

 

Polena (měkké dřevo)

20

14,28

 

400

 

Polena (měkké dřevo)

30

12,18

 

425

 

Polena (měkké dřevo)

40

10,1

 

450

 

Polena (měkké dřevo)

50

8,1

 

530

 

Dřevní štěpka

10

16,4

 

 

170

Dřevní štěpka

20

14,28

 

 

190

Dřevní štěpka

30

12,18

 

 

210

Dřevní štěpka

40

10,1

 

 

225

Smrková kůra

15

15,47

 

 

 

Smrková kůra

50

8,4

 

 

 

Sláma obilovin

10

15,49

 

120

(balíky)

Sláma kukuřice

10

14,4

 

100

(balíky)

Lněné stonky

10

16,9

 

140

(balíky)

Sláma řepky

10

16

 

100

(balíky)

 

Druh paliva

Výhřevnost

Výhřevnost

 

[MJ/kg]

[MJ/m3]

Pevná paliva

 

 

Koks

27,5

 

Černé uhlí (20,9-31,4)

25,1

 

Hnědé uhlí (10,5-17,2)

15,1

 

Kapalná paliva

 

 

Petrolej

43,97

 

Nafta motorová

42,6

 

Těžký topný olej (TTO)

40,3

 

Lehký topný olej (LTO)

41,45

 

Benzín (střední frakce)

42,7

 

Etanol

26,8

 

Plynná paliva

 

 

Zemní plyn

 

34,05

Propan

43,5

 

Butan

50

 

Propan-butan

 

46,1

Svítiplyn

 

14,5

Bioplyn - 100 % CH4

 

35,8

Bioplyn - 80 % CH4

 

28,6

Bioplyn - 70 % CH4

 

25,1

Bioplyn - 67 % CH4

 

24

Bioplyn - 55 % CH4

 

19,6

Bioplyn skot průměr

 

21

Bioplyn prasata průměr

 

22,5

Přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty

Jednotky

plm

prm

prms

1 plm

1

1,43 - 1,54

2,43 - 2,86

1 prm

0,65-0,7

1

1,61-1,86

1 prms

0,35 - 0,41

0,54 - 0,62

1

Vysvětlivky

  • plm = plnometr = m3 - krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, tedy 1 m3 skutečné dřevní hmoty (bez děr)
  • prm = prostorový metr = m3 p. o. (prostorového objemu) - krychle o hraně 1 m vyplněná částečně dřevem s mezerami, čili 1 m3  složeného dřeva štípaného nebo neštípaného (s dírami), např. dřevo v lese složené do metrů
  • prms = prostorový metr sypaný - 1 m3 volně loženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drceného dřeva